O projektu

Cyklus přednášek a workshopů

Projekt představuje více než roční cyklus přednášek a workshopů, které se zabývají problematikou oboru design, jeho současným postavením a budoucími výzvami. Jeho cílem je rozvinout odbornou diskuzi v této oblasti a uvést ji do celoevropského kontextu.

Czechdesign a Norsko

Projekt Budoucnost evropského designu a užitého umění realizuje v letech 2014 – 2016 centrum českého designu CZECHDESIGN v partnerství s the Norwegian University of Science and Technology za podpory Fondů EHP.

Sociální aspekty, budoucnost a výzkum

Předmětem jednotlivých přednášek a workshopů jsou témata, jako je sociální role designu a jeho vztah ke společnosti, budoucnost jednotlivých designérských disciplín nebo role výzkumu v designu.

Ve spolupráci se zahraničními experty a českými univerzitami

Přednášky, workshopy a diskuze vedou přizvaní zahraniční designéři a osobnosti z oblasti design pro studenty designu, designéry i veřejnost, a to ve spolupráci s českými univerzitami Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve ZlíněFakultou umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a dalšími.

Publikace

V rámci projektu připravujeme vydání dvou odborných publikací: Výzkum a design a Budoucnost designu.

Projektový tým

Manažerka projektu: Jana Vinšová

Produkce projektu: Radka Machalická

Propagace a PR: Karolína Matějková

Program projektu: Kamila Matějková, Jana Vinšová, Ludmila Boháčová, Radka Machalická, Kate Spacek, Filip Dědic, Michaela Juřenčáková a Anežka Adamíková

Grafické řešení a vizuální komunikace: Markéta Steinert

Grafická spolupráce: Tomáš Melichar, Linda Matějovská, Helena Jakoubě

Fotografové: Anna Kazanova, Lucie Nohejlová, Jan Hromádko, Jakub Hrab

Děkujeme

Za podporu a partnerskou spolupráci děkujeme partnerům projektu:
Asten Hotels, Designreader, Insidecor, Designportal, DesignMagazin, Design Cabinet CZ, Artikl a Lidovky.cz.