Amrita Bhui

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOP PROBĚHLY 22. A 23. DUBNA 2015
V PRAZE, ZLÍNĚ A ÚSTÍ NAD LABEM

 

DESIGNÉR JAKO MANAŽER

Design management je disciplína, která u nás nemá dlouhou tradici, ale je více než jasné, že v budoucnu zaujme významné místo. O tom, že design management zdaleka není jen výsadou manažerů firem, ale může být velkým pomocníkem i designérovi provozujícímu své vlastní studio nebo kreativci, který je součástí velké či menší firmy, Amrita Bhui přesvědčila publikum ve třech českých městech. Ve středu 22. dubna 2015 byla řečníkem na Konferenci Zlin Design Week, ještě týž večer vystoupila na pražské Umprum. Ve čtvrtek 23. dubna pak přednášela a vedla praktický workshop pro studenty na FUD UJEP v Ústí nad Labem.

 

DESIGN JAKO PROCES

LEGO, Nestlé a mnoho dalších. To jsou klienti Amrity Bhui. Jak řídit design proces tak, aby přinesl efektivní výsledky? Skrze holandskou organizaci PARK, světovou špičku v oblasti design managementu a design leadershipu, vede Amrita globální hráče k úspěšným realizacím v oblasti designu a zhodnocuje tak jejich pozici na trhu.

 

Z INDIE DO HOLANDSKÉHO PARKU

Amrita zahájila svoji úspěšnou kariéru jako produktová designérka po absolvování the National Institute of Design v Indii a oboru Strategic Product design na Delft University of Technology v Holandsku. Od roku 2010 působí jako konzultantka v organizaci PARK, kde vede design procesy firem na světové úrovni. Je pro ni velmi důležité, aby byla součástí celého procesu společně s klienty a vytvářela tak vzájemně obohacující vztah, který přináší výsledky. Mezi její klienty patří LEGO, Nestle, Reckitt Benckiser, Niko, nebo průkopník design managementu v ČR, firma Plastia.

 

TAK TROCHU JINÁ UDÁLOST NA UMPRUM

Pohled na design jako nástroj ke generování zisku, snižování nákladů či vytváření přidané hodnoty pro zákazníka na půdě vysokých škol nebývá oblíbenou perspektivou. Diskuze rozpoutaná po přednášce však ukázala, že design management patří právě sem.

PŘEDNÁŠKA I PRAKTICKÝ WORKSHOP NA FUD UJEP

Ve čtvrtek 23. dubna byl připraven celodenní program pro studenty i další zájemce na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Po dopolední přednášce následoval praktický workshop, kde si dvacítka studentů vyzkoušela jednotlivé nástroje design managementu na případu firmy čelící ztrátě zákazníků.

ZLIN DESIGN WEEK

Poslední dubnový týden ožil Zlín designem. V rámci akce se uskutečnila odborná konference s tématem ZNAČKA - DESIGN - PŘÍBĚH, kde Amrita Bhui vystoupila jako zlatý hřeb celé akce.