Design in Croatia

PŘEDNÁŠKA PROBĚHLA 25.8.2015 V GALERII CZECHDESIGN

 

NA VÝCHOD OD ZÁPADU

Zraky české odborné i široké veřejnosti se pro inspiraci a nové trendy v designu často obracejí k zemím západní Evropy. Méně často ale máme možnost setkat se s designérskou produkcí zemí na východ od nás nebo se dozvědět něco o jejím vývoji v minulosti. Podobné historické souvislosti se situací v České republice však přinesli zajímavé kontexty.

 

DESIGN NA BALKÁNĚ

Proto jsme pozvali uznávaného teoretika, profesora teorie a historie designu Univerzity v chorvatském Záhřebu, aby přijel seznámit české publikum s kulturním fenoménem teorie designu v socialistickém kontextu a jeho vztahu k současné designérské scéně. Představil nedávnou minulost designu v balkánských zemích, s užším zaměřením na jeho specifickou oblast – Chorvatsko.

 

Katalog Triennale Zagreb, Vjenceslav Richter, 1959

Katalog Triennale Zagreb, Vjenceslav Richter, 1959

Obálka magazínu Svijet, Aleksandar Srnec, 1956

Obálka magazínu Svijet, Aleksandar Srnec, 1956

 

FEDJA VUKIĆ

Profesor teorie a historie designu na Fakultě architektury Univerzity v Záhřebu prošel odbornou přípravou a výzkumnými projekty univerzit v chorvatském  Splitu, slovinské Lublani nebo záoceánské Miami Beach. Po více než dvě desetiletí je jako jeden z mála odborníků na oblast designu v zemích bývalé Jugoslávie významnou osobností na poli výzkumu, propagace a internacionalizace chorvatského designu, což dokázal svojí mezinárodní činností a výstupy pro širokou škálu mezinárodních sympozií a konferencí.

 

TROCHU „JINÁ“ HISTORIE DESIGNU

Je uznávaným autorem kultovních publikací o designu v Chorvatsku, jako je Building on the Borders (1995), A Century of Croatian Design (1996) nebo Croatian Design Now (2008). Jeho nejnovější dílem je publikace reflektující období chorvatského průmyslového designu mezi roky 1950 až 1980 s názvem The Other Design History, která je retrospektivním pohledem na teorii a kritiku průmyslového designu v kontextu socialismu na území Chorvatska.

 

Židle od dvojice Berislav Jurinjak a Bogdana Budimirov, 1958

Židle od dvojice Berislav Jurinjak a Bogdan Budimirov, 1958

1

Fedja Vukic, Století chorvatského designu

 

Zabývá se v ní mimo jiné i klíčovými událostmi v uměleckoprůmyslovém vývoji této země, jako bylo založení Triennale užitého umění v Záhřebu v roce 1955 nebo účast chorvatských návrhářů na milánském Triennale v roce 1957, kde Vjenceslav Richter, Boris Babic a Mario Antonini získali stříbrnou medaili za interiér jugoslávského pavilonu.

 

 

VÝSTAVA "DESIGN IN CROATIA"

Kromě přednášky byla v GALERII CZECHDESIGN realizována také výstava s názvem Design in Croatia, v rámci které její kurátor  Fedja Vukić představil nedávnou historii designu v Chorvatsku i bývalé Jugoslávii stejně jako aktuální designérskou tvorbu v této oblasti. Výstava byla zahájena přednáškou 25. srpna v 18 hodin a v galerii byla k vidění do 4. září 2015.