Design vs. finanční krize

PŘEDNÁŠKA PROBĚHLA 26.11.2015
NA VYSOKÉ ŠKOLE UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V PRAZE

 

DESIGN VS. FINANČNÍ KRIZE

Jak řekl Winston Churchill: ‚Never let a good crisis go to waste‘. Design je v kontextu ekonomických a politických událostí od 80. let minulého století na svém vzestupu. Jeho role v tomto procesu souvisí s potřebou inovovat nebo zavádět úsporná opatření. Na pozadí těchto motivů zastává design dvojí funkci: jednou je nakrmit trh objekty a službami, druhou je signalizovat změny.

 

JAKOU BUDOUCNOST MŮŽE DESIGN VYTVOŘIT?

Žijeme v neustále se měnícím prostředí. Digitální média, biotechnologie, udržitelnost, demografické trendy, migrace a urbanizace, globalizace, měnící se soukromé i politické struktury. Za vším můžeme hledat design, kterému se otevírají dosud netušené možnosti. Pokud jsme v období, kdy je rozvoj designu na svém vrcholu, jakou budoucnost může ještě vytvořit? Na čem může stavět a v čem naopak pokračovat nemůže?

 

 

SOUČASNÝ DESIGN JE VĚDA

Guy Julier, vedoucí výzkumných aktivit v oblasti současného designu ve Victoria & Albert Museu v Londýně a na University of Brighton, vystoupil s přednáškou „Design and Financial Crisis:  Some Reasons to Celebrate“ zabývající se potenciálem designu, jehož vzestup nastartovala finanční krize. Po celém světě zaznamenáváme bezprecedentní nárůst implementace designu. Zároveň je ale každodenní praxe jeho využívání větší a větší výzvou. Profese designéra vyžaduje zkušené a kreativní tvůrce, kteří dokáží pochopit komplexní a složité problémy a navrhnout inovativní řešení.

 

FOTOREPORT (autor fotografií: Jan Hromádko)