Design pro lidské potřeby

PŘEDNÁŠKA A PRAKTICKÝ WORKSHOP PROBĚHLY 10. A 11.11.2015
NA VYSOKÉ ŠKOLE UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V PRAZE

 

DESIGN PRO LIDSKÉ POTŘEBY

Výzkumná činnost a univerzity patří k sobě. Často se tak v zahraničí setkáváme se symbiózou výzkumných center různého zaměření, které se k univerzitám přidružily či na nich přímo vznikly. Výjimkou nejsou ani umělecké a uměleckoprůmyslové školy. Zvláštním případem je pak výzkumné centrum Helen Hamlyn Centre for Design, které vzniklo při Royal College of Art v Londýně a jeho fungování pro univerzitu znamená cennou interakci s praxí, státní správou i veřejným prostorem.

 

HELEN HAMLYN CENTRE FOR DESIGN

Centrum vzniklé z iniciativy několika profesorů v roce 1999 vede výzkumné projekty, jejichž cílem je zvýšení kvality lidského života a společnosti vůbec. Jejich aktivity se dělí do tří základních oblastí. Laboratoř nazvaná Age&Ability se zabývá designem pro přístupnější společnost bez ohledu na věk a schopnosti. Oddělení s názvem Healthcare vytváří bezpečnější a kvalitnější zdravotnické služby. A konečně sekce Work&City provádí výzkum v oblasti měnící se organizace práce a městského života. Projekt redesignu britských sanitek nebo interaktivní mapa veřejných záchodků v Londýně jsou dva z mnoha projektů, které má centrum za sebou.

 

 

JEREMY MYERSON

Jeremy Myerson stál u zrodu výzkumného centra a v roce 1999 se stal jejím prvním ředitelem, kterým byl před svým odchodem do důchodu ještě do nedávné doby. Tento absolvent Royal Collage of Art začínal svoji profesionální dráhu jako novinář a zakladatel britského časopisu Design Week (dnes funguje jako webová platforma). Jako aktivista a publicista v oblasti design se zaměřuje na design pro lidské potřeby a na roli designu v sociálním, demografickém a technologickém vývoji.

 

PŘEDNÁŠKA I PRAKTICKÝ WORKSHOP

Dne 10.11. se konala přednáška Design and improving people’s life s řadou příkladů a přístupů v designu, který řeší sociální problémy. O den později pak navázal praktický workshop Designing for people’s need pro studenty Ateliéru průmyslového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, který vedou designéři Ivan Dlabač a Vlastimil Bartas. V rámci  workshopu studenti navrhovali řešení pro potřeby konkrétních uživatelů se specifickými potřebami. Na návrhu pracovali společně se seniory z organizace Elpida – dámami Hanou Hejdovou a Evou Hrazděrovou, a pány Emanuelem Krásou a Josefem Rejzkem. Design bezpečnější autobusové zastávky, hra pro cvičení paměti, řešení pro bezbolestné ranní vstávání nebo projekt na zvýšení povědomí o potřebách fyzické blízkosti seniorů jsou výsledky celodenní týmové práce pod vedením Jeremyho Myersona.

 

FOTOREPORT Z PŘEDNÁŠKY (autor fotografií: Jan Hromádko)

FOTOREPORT Z PRAKTICKÉHO WORKSHOPU (autorka fotografií: Lucie Nohejlová)