Norsko: Design a udržitelnost

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER PROBĚHL 13.10.2015
NA VYSOKÉ ŠKOLE UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ V PRAZE

 

DESIGN PRO BUDOUCNOST

Jak k designu přistupovat tak, aby přinášel efektivní a udržitelná řešení? Materiál, technologie, způsob výroby, distribuce nebo použití v praxi – to vše ovlivňuje dopad designérské práce na životní prostředí, sociální a ekonomickou situaci uživatelů, firem nebo veřejného prostoru.

 

NORSKÁ INSPIRACE

Norsko je zemí, která ve svém přístupu k udržitelnosti nad jiné vyčnívá. Jedním z důvodů je i pozornost zaměřená na výzkum v této oblasti a na vzdělávání směrem k udržitelným řešením na uměleckoprůmyslových školách. Design pro budoucnost přijeli představit profesoři katedry produktového designu z Norwegian University of Science and Technology, kteří na pražské Umprum přednášeli o designu a udržitelnosti a společně vedli na toto téma také praktický workshop.

 

 

CASPER BOKS: TRVALE UDRŽITELNÍ DESIGNÉŘI, FIRMY I UŽIVATELÉ

Prof. Boks je vedoucím katedry Produktového designu a jeho výzkumná a lektorská práce, kombinující interaktivní design, technologie, environmentální psychologii a průmyslový design, se zaměřuje na vývoj udržitelných produktů a vzdělávání v této oblasti. „Design for sustainable behaviour“ bylo také téma jeho pražské přednášky.

Předmětem výzkumných aktivit prof. Bokse a jeho studentů jsou nástroje, které usnadňují designérům a firmám  objevovat v procesu vývoje produktů příležitosti vedoucí k respektování životního prostředí a k trvale udržitelného přístupu, a to v kontextu jejich komerčních zájmů. Bez pozornosti nezůstávají ani samotní uživatelé, kteří mají být samotným produktem motivováni k udržitelnému užívání produktů.

 

 

TORE GULDEN: VIZUALIZACE PRO KOMPLEXNÍ SYSTÉMY

Profesor Tore Gulden působí na Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Předmětem jeho výzkumných aktivit je design, kultura a udržitelnost, přičemž se zabývá takovými tématy, jako je design pro zdraví, design hraček nebo životnost produktů. Do Prahy přijel s přednáškou „Gigamapping: Visualisation of Complex Systems“ o progresivním designérském oboru zvaném Systems Oriented Design – designérském řešení pro systémové uvažování o řešení nejrůznějších problémů. Gigamapping je jedním z nástrojů této disciplíny, kterou si vytvořili designéři pro svoji práci

 

 

ANDRÉ LIEM: DESIGN A KULTURA

Další člen katedry Produktového designu norské univerzity André Liem zaměřuje svoji profesionální dráhu na design procesy a metodologii, inovace produktů pro průmyslovou výrobu a vzdělávání v oblasti design. Jako profesor průmyslového designu také působil na National University of Singapore. V Praze představil přednášku „Culture in Design and Innovation“ o designu a jeho vztahu ke kultuře a inovacím.

 

FOTOREPORT (autor fotografií: Jan Hromádko)

Workshop Design a udržitelnost se studenty Ateliéru produktového designu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze proběhl pod vedením expertů z Norska dne 14.10.2015.